Aktuality

Pozvánka na OZ

 09.10.2017

POZVÁNKA

Obec v Nižnej Hutke zastúpená starostkou obce
Máriou  Szászfaiovou

zvoláva

  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Nižná Hutka,
ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017  o  17,00 hod.
v priestoroch  Obecného úradu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Stretnutie s dôchodcami
  5. Návrh na opravu žľabov pri OcÚ
  6. Podanie žiadosti na rekonštrukciu KD na PPA/pôdohospodárska platobná agentúra/
  7. Výročná správa 2016
  8. Oboznámenie s výzvou na platenie náhrady za obmedzenie vlastnického práva pozemku vecným bremenom
  9. Rôzne
  10. Záver

                                                                                                                     

Mária Szászfaiová
starosta obce

1

Úradné hodiny

Pondelok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár