Aktuality

POZVÁNKA - zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Hutka

 18.04.2018

Obec Nižná Hutka, 040 18 Košice-okolie

POZVÁNKA

Obec v Nižnej Hutke zastúpená starostkou obce

Máriou Szászfaiovou

zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Hutka,

ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2018

o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu zasadnutia

  4. Kontrola uznesení

  5. Odstránenie retardera na ul. Záhumnie

  6. Oboznámenie s predpokladanou cenou rekonštrukcie ul. Ortášska /asfalt + priekopa/

  7. Rôzne

  8. Záver

Mária Szászfaiová

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár