Aktuality

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany

 07.08.2019


Dokumentácia je k nahliadnutiu na sekretariáte Obecného úradu v Nižnej Hutke.

Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné aj na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany-i-ii-usek-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu k zmene na adresu MZP SR, Odbor posudzovania vplyvu na ŽP, Nám. Ľudovíta Štra 1, 81235 Bratislava  do 10 pracovných dní od doby, kedy bola týmto o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár