Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poradenská služba VO Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: 29 Teaam s.r.o.
200.00 €
Nižná Hutka oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: STRABAG s.r.o.
22800.00 €
Elektronická pečať Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Disig, a. s.
100.80 €
Sociálne služby Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Obec Valaliky
100.00 €
Audit 2018 Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
648.00 €
Územný plán dotácia Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Obec Nižná Hutka
14784.00 €
Triedený odpad Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
CVČ Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
200.00 €
CVČ Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Jazero, n.o.
150.00 €
CVČ Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Nižná Hutka
450.00 €
služba Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: CUBS plus, s.r.o.
29.00 €
dokumentácia Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: CUBS plus, s.r.o.
490.00 €
prenájom Odb.: FS-Frame, s.r.o.
Dod.: Obec Nižná Hutka
100.00 €
oprava miestnych komunikácii Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: STRABAG s.r.o.
6227.56 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: STRABAG s.r.o.
29052.33 €
poskytovanie socialných služieb Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Slovenský červený kríž, územný spolok Košice okoli
30.00 €
Ú z e m n ý p l á n o b c e N i ž n á H u t k a Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
17400.00 €
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finanč. príspevok Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: ASTEX s.r.o.
24824.94 €
predaj nehnuteľného majetku Odb.: Ladislav Hertneky
Dod.: Obec Nižná Hutka
1610.00 €
Dotácia CVČ Odb.: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Dod.: Obec Nižná Hutka
150.00 €
predaj nehnuteľného majetku Odb.: Jaroslav Pástor
Dod.: Obec Nižná Hutka
1515.00 €
audítorských služieb Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
400.00 €
oprava miestnych komunikácii Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
25084.45 €
nová webstránka Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: webex media, s.r.o.
498.00 €
zber triedeného odpado Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
0.00 €
Informačný systém KORWIN Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: DATALAN, a.s.
73.20 €
Nižná Hutka - vodovod Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
10526.32 €
Dotácia na CVČ na žiaka Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Mesto Košice
672.00 €
Poskytnutie reklamnej tabule Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
600.00 €
CVČ Rímskokatolícka cirkev Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
336.00 €
CVČ Jazero Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Jazero, n.o.
168.00 €
Dodávka a montáž monitorovacieho systému CCTV v zmysle projektu "Kamerový systém v obci Nižná Hutka" Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
3762.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
9647.51 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: BETOSTAV, spol. s r. o.
11608.52 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Nižná Hutka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
10446.77 €

Archív

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár