Obec Nižná Hutka
ObecNižná Hutka

História

Symboly obce

        Erb              Vlajka

   erbvlajka

Erb obce Nižná Hutka tvorí:

V zelenom poli strieborný (biely) lemeš a čerieslo obrátené proti sebe, okolo nich tri zlaté (žlté) hviezdičky. Podkladom pre tento návrh bola pečať, pochádzajúca z 18., resp. začiatku 19. storočia.

Poloha obce

Nižná Hutka leží v juhovýchodnej časti Košickej kotliny na ľavom brehu rieky Torysy. Hraničí s týmito obcami: zo severozápadu Krásna nad Hornádom, zo severu Vyšná Hutka, zo severovýchodu Nižný Čaj, z východu Bohdanovce, z juhovýchodu Vyšná Myšľa a z juhu Nižná Myšľa.

Nadmorská výška stredu obce je 214 m nad morom a katastrálna výmera v ha je:
- poľnohospodárska pôda 435 ha
- zastavané plochy 9 ha

Stručný prierez dejinami obce Nižná Hutka

Nižná Hutka patrila opátstvu v Krásnej nad Hornádom a nakoľko o majetkoch tohto opátstva sa nezachovali žiadne listiny do prvej polovice XIV. storočia, nemáme ani o nej správy do prvej polovice XIV. storočia. Bezpečne však už existovala v XIII. storočí a je pravde- podobné, že existovala už aj v XII. storočí. Prvý doklad o existencii Nižnej Hutky je až z roku 1335, keď pri opise hraníc Krásnej nad Hornádom sa spomína pons de Hudka abbatis, teda ide o most v Nižnej Hutke patriacej opátstvu v Krásnej nad Hornádom.
     Najstarší opis majetkov opátstva v Krásnej nad Hornádom sa zachoval až z roku 1337 a z neho sa dozvedáme už aj o Nižnej Hutke. Nižná Hutka sa tu uvádza ako possessio Hutka a pri opise jej hraníc sa uvádza, že na severe hraničila so zemou synov Fabiána, zvanou taktiež Hutka, čiže s dnešnou Vyšnou Hutkou, kým na juhu hraničila s Myšľou ( dnešnou Nižnou Myšľou). Nižná Hutka bola teda už vyvinutou dedinou. Jej názov nemá nič spoločného s názvami sklárskych hút, ktoré vznikali na východnom Slovensku. Nemáme nijaký doklad, že by v Nižnej Hutke bolo išlo o nejakú hutu. Okrem toho od najstarších čias sa názov tejto dediny uvádza vždy len ako Hutka a nikdy nie ako Huta. Slovenská zdrobnelina Hutka sa pre neskoršie vznikajúce Huty tiež nepoužívala.
     Podobne ako v ostatných dedinách ležiacich južne od Košíc bola v priebehu XIII. – XVI. storočia pretrhnutá kontinuita pôvodného slovenského obyvateľstva, tak to bolo aj v oboch Hutkách a ich znovuposlovenčenie sa začalo až od XVII. storočia. Roku 1773 ( podľa lexikónu) bol tu taký stav, že vo Vyšnej Hutke sa už prevažne rozprávalo po slovensky, kým v Nižnej Hutke ešte prevažne po maďarsky.
Podľa Fenyesa r. 1851 bola Vyšná Hutka slovenskou dedinou a Nižná Hutka maďarsko-slovenskou dedinou. V najstarších dokladoch sa uvádza takto: r. 1335 Hudka od slovenského osobného mena Hudka (Huďka), r. 1337 Hutka v lexikóne z r. 1773 slovensky Nižné Hutky, maďarsky Alsó-Hutka. Názov dediny Hutky neprešiel teda prirodzeným vývinom v slovenskej reči.

Náboženský život

Náboženské vyznanie

- rímskokatolícke 60,2%
- reformované kresťanské 29,3%
- gréckokatolícke a nezistené 10,5%

     V obci Nižná Hutka, čo pamätajú najstarší ľudia, bolo vždy viac katolíkov ako reformovaných kresťanov, ktorí náboženský život dodržiavali veľmi prísne. Reformovaný kostol bol v minulosti vybudovaný asi pred 354 rokmi, približne v roku 1648. Tam kde je teraz postavený bol v minulosti cintorín. Pri kopaní základov kostola bolo vykopaných veľa ľudských kostí. Prvý reformovaný kostol bol pod slamenou strechou pozdejšie pod šindľom, až v roku 1928 bol postavený nový kostol so strechou škridlicovou. Dňa 26. mája 1991 bol
za prítomnosti biskupa reformovanej cirkvi Eugena Miku a ďalších 12 farárov vysvätený v tomto kostole nový 150 kg zvon odliaty z medi a cínu. Pri vysvätení zvona bohoslužby  viedol dlhoročný pán farár obce Nižná Hutka Ľudovít Kozár z Bohdanoviec.

Kňazi ktorí sa podielali na budovaní duchovného života v reformovanej cirkvi Nižná Hutka:

Kis Lalyos
Séra Lászlo
Buko Lalyos
Erós Pál
Konyves Istvan
Kozár Ľudovít
V súčasností vedie bohoslužby Mgr. Simona Abošiová.

     Rímskokatolícki veriaci svoj vlastný kostol postavený nemali, na bohoslužby chodili pešo do Košickej Polianky, alebo do Krásnej nad Hornádom. V obci sa nachádzala pri bývalej škole len kaplnka, v ktorej sa tiež vykonávali bohoslužby, preto sa veriaci rozhodli postaviť si svoj vlastný kostol. Stavebné práce sa začali v roku 1982 na základoch starej budovy školy počas pôsobnosti dôstojného pána Dr. Pavla Čecha. V priebehu 80-tych rokov bol kostol dokončený.

Kňazi ktorí pôsobili od začiatku v tomto kostole:

Dr. Pavol Čech 1989
Ignác Juruš 1989-1994
Ján Katriniak 1994-1995
Juraj Semivan 1995-2012

Pavel Kaminský 2012-

Vzťahy medzi rímskokatolickými. a reformovanými veriacimi boli a sú priateľské.

Použitá literatúra

1. Dejiny osídlenia  Košickej kotliny
2. Obecná kronika
3. Pamätná kniha obce z roku 1948

Obec

Obec Nižná Hutka nemá Územný plán.

Voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR

Obecný rozhlas

Zvozový kalendár 2023

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Natur-Pack

Natur-pack