Obec Nižná Hutka
ObecNižná Hutka

Orgány obce

Orgány obce NIŽNÁ HUTKA

 

Starostka obce
Starostka

Iveta Vasilenková

Dátum narodenia: 17. 7. 1967 v Snine
Stav: vydatá, 4 detí

 

Vzdelanie  

  • Stredná ekonomická škola v Humennom, odbor - všeobecná ekonomika
  • Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, odbor - učiteľstvo pre materské školy

Verejné pôsobenie

  • 2010 - 2018 poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Nižná Hutka
  • od 2018 starostka obce Nižná Hutka


Zástupca starostky

Ing. Miroslav Petra

 

Referentka

Marta Rusnáková 


Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Silvia Olejárová

Ing. Martin Pástor

Ing. Miroslav Petra

Stanislav Štefuš

Bc. Jana Vojvodová

 

Hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Jolana Kokardová


 

 

 

Samospráva

Zvozový kalendár 2024

Zvozový kalendár odpadu 2024

Zvoz elektroodpadu 2024

Zvoz elektroodpadu 2024

Obecný rozhlas

Riešenie migračných výziev v obci Nižná Hutka

Projekt

Investícia do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka

Názov projektu: Investícia do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka

Natur-Pack

Natur-pack