Obec Nižná Hutka
ObecNižná Hutka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby dodatok č. 1

2018

45,00 EUR mesačne

Slovenský červený kríž

Obec Nižná Hutka

28. 3. 2022

UCTOAUDIT s.r.o.

7/O/2022

570,00 EUR Päťstosedemdesiat

Obec Nižná Hutka

UCTOAUDIT s.r.o.

10. 3. 2022

Zamestnávateľská zmluva

00690317/KE1726

bezplatne

NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.

Obec Nižná Hutka

21. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

1/2022

390,00 EUR Tristodeväťdesiat eur

Galileo

Obec Nižná Hutka

9. 11. 2021

Dohoda č. 21/41/010/97

21/41/010/97

bezplatne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Nižná Hutka

4. 6. 2021

Audit 2020

15/O/2021

648,00 EUR Šesťstoštyridsaťosem

Obec Nižná Hutka

UCTOAUDIT s.r.o.

17. 5. 2021

Zmluva poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

3/2021

2 400,00 EUR

Ultima Ratio, s. r. o.

Obec Nižná Hutka

17. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

2/2021

4 200,00 EUR

Ultima Ratio, s. r. o.

Obec Nižná Hutka

4. 2. 2021

Kúpna zmluva č. 3/2020

3/2020

132,50 EUR stotridsaťdva eur a 50 centov

Obec Nižná Hutka

Imrich Jakab, Valéria Azariová

14. 1. 2021

Zámenná zmluva č. 1/2021

1/2021

bezplatne

Obec Nižná Hutka

Božena Kaduková

16. 12. 2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

č. 2/2020

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Ladislav Ruščák

Obec Nižná Hutka

18. 11. 2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

1/2020

235,00 EUR Dvestotridsaťpäť eur

Obec Nižná Hutka

Mária Miľová

8. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

1/2020

bezplatne

Trafin Oil SK, s.r.o.

Obec Nižná Hutka

2. 9. 2020

Kúpna zmluva pre stavbu:"Nižná Hutka-vodovod"

550/93/2020/IÚ

1,00 EUR jedno euro

VVS, a. s., Košice

Obec Nižná Hutka

25. 2. 2020

Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu

1/2020

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Atelier TZB s. r. o.

Obec Nižná Hutka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.