Obec Nižná Hutka
ObecNižná Hutka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

8/O/2024

780,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o.

Obec Nižná Hutka

10. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/2024

450,00 EUR

Obec Nižná Hutka

Mesto Košice

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/2024

100,00 EUR

Obec Nižná Hutka

Jazero, n. o.

18. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného naklaania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

2024

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Nižná Hutka

18. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2024

100,00 EUR

Obec Nižná Hutka

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

16. 11. 2023

Dodatok č. 4

4 ZM-KO-OD-19-0945 2019

0,00 EUR

Kosit

Obec Nižná Hutka

29. 11. 2023

Licenčná zmluva

9/2023

497,40 EUR

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Nižná Hutka

20. 11. 2023

Zber použitých textílií, odevov a obuvi

2023

20,00 EUR

EKOCHARITA TATRY

Obec Nižná Hutka

21. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091DFA2-91-108

5 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Nižná Hutka

20. 9. 2023

Návrh zmluvy o dielo č. 1423PF

1423PF

41 466,66 EUR

PROFIROB s.r.o.

Obec Nižná Hutka

11. 8. 2023

Dohoda o určení spádovej materskej školy

2023001801

0,00 EUR

Mesto Košice

Obec Nižná Hutka

2. 8. 2023

Nájomná zmluva

7N/2023

84,00 EUR

Účastníci konania

Obec Nižná Hutka

1. 8. 2023

Zmluva o termínovanom úvere

844/2023/UZ

24 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Nižná Hutka

12. 6. 2023

Zmluva o dielo

6/2023

24 000,00 EUR

Ing. arch. Martin Koniar

Obec Nižná Hutka

2. 6. 2023

Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb

1

130,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Nižná Hutka

10. 5. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023-0489

0,00 EUR

DEUS

Obec Nižná Hutka

28. 4. 2023

Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb

Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych

100,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Nižná Hutka

12. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5/O/2023

720,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o.

Obec Nižná Hutka

17. 3. 2023

Nájomná zmluva

4/2023

1,00 EUR

ONAS, o. z.

Obec Nižná Hutka

8. 2. 2023

Dodatok č. 1

292011

120,00 EUR

DATALAN

Obec Nižná Hutka

25. 1. 2023

Zmluva CVČ Jazero n. o. Košice

1/2023

150,00 EUR

Obec Nižná Hutka

Jazero, n. o.

23. 1. 2023

Zmluva CVČ ZŠ Košice Krásna

2/2023

150,00 EUR

Obec Nižná Hutka

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

10. 1. 2023

Dodatok č. 1/5/2023

1/5/2023

480,00 EUR ročne za výkon činnosti BOZP a výkon činnosti OPP

Ing. Jozef Ilenin

Obec Nižná Hutka

5. 1. 2023

Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb - o zabezpečovaní úloh v oblasti BOZP

5/2023

180,00 EUR

Obec Nižná Hutka

Ing. Jozef Ilenin

19. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5102054039

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Nižná Hutka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 47