Obec Nižná Hutka
ObecNižná Hutka

Zmluvy - Archív

Zmluvy - Archiv

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2019-08-21-133849-Zmluva_audit_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie MDaV SR 2019 zem. plán

2019-07-22-150132-Zmluva_o_poskytnut___dot__cie_MDaV_SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,69 MB

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - elektroodpad

2016-05-26-163459-2016-03-08-104111-Zmluva_o_zbere_a_zhodnoten___odpadu_-_elektroodpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,25 MB

Zmluva o buduc. zmluve Natur - Pack

2016-05-26-163446-2016-03-08-100816-zmluva_o_buduc._zmluve_Natur_-_Pack.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,93 MB

zmluva č. 4/ 2016 o poskytnutí finančnej dotácie

2016-05-26-163431-2016-03-07-153333-zmluva___._4_2016_o_poskytnut___finan__nej_dot__cie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB

Zmluva č. 22016 o poskytnutí finančnej dotácie

2016-05-26-163417-2016-03-07-153239-Zmluva___._22016_o_poskytnut___finan__nej_dot__cie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB

Kúpna zmluva 1/2016

2016-03-03-112250-2016-01-29-101232-K__pna_zmluva__2016_-_v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB

Zmluva - PRO

2016-03-03-112213-2016-02-02-094734-Zmluva_-_PRO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB

Kúpna zmluva /2015

2016-03-03-112142-2016-01-22-090444-K__pna_zmluva_Tomkov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

Dodatok č. 1 - Stabilita

2016-03-03-112016-2016-01-13-152551-stabilita.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 686,36 kB

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

2016-03-03-105451-2012-05-24-132943-Zmluva_____32-7-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko

2016-03-03-105520-2012-05-24-133013-Zmluva_M._Cup_s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 909,46 kB

Úverová zmluva

2016-03-03-105546-2012-05-24-133100-verov___zmluva_II..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB

Zmluva - ihrisko

2016-03-03-105617-2012-05-24-133210-Zmluva_ihrisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,4 MB

Úverová zmluva - multifunkčné ihrisko

2016-03-03-105636-2012-05-24-133238-verov___zmluva_I__7.11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB

Zmluva - vodovod

2016-03-03-105709-2012-05-24-133306-Zmluva_Environmentaln___F__decemb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB

Zmluva VVS

2016-03-03-105736-2012-05-24-133322-Zmluva_-_VVS_decemb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,75 kB

Zmluva GEO Slovákia, s.r.o.

2016-03-03-105802-2012-05-24-133338-Zmluva_GEO_Slovakia_2.2.12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,24 kB

Zmluva o poskytnutí podpory z EF

2016-03-03-105828-2012-05-24-133407-57_POD-73_12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,45 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie z EF

2016-03-03-105857-2012-05-24-133510-86236_08u08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,04 MB

Zmluva kamery

2016-03-03-105930-2013-06-27-090537-Zmluva_kamery.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,04 MB

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb

2016-03-03-105952-2013-06-27-090546-Zmluva_o_poskytnut___poradensk__ch_slu__ieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,6 MB

Zmluva kamery OcU

2016-03-03-110022-2013-07-18-081526-Zmluva_kamery_OcU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB

Zmluva oprava komunikácie

2016-03-03-110114-2013-07-18-081535-Eurovia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,93 MB

Úverová zmluva č. 222375-2014

2016-03-03-110301-2014-04-22-101150-UZ_DI_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,67 MB

Dohoda k blankozmenke 222367-2014

2016-03-03-110436-2014-04-22-150540-blankozmenka____2223672014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 963,96 kB

Dohoda k blankozmenke 222375-2014

2016-03-03-110518-2014-04-22-150638-blankozmenka____2223752014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 984,21 kB

Poistná zmluva ihrisko

2016-03-03-110537-2014-05-15-140154-PZ_ihrisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 744,28 kB

Kúpna zmluva VVS vodovod

2016-03-03-110610-2014-05-22-160656-KZ_VVS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB

Zmluva dodávka vody z verejného vodovodu Zmluva č. 30-000084433PO2014

2016-03-03-110655-2014-06-03-152315-Zmluva_dod__vka_vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB

Zmluva RWE plyn Zmluva RWE

2016-03-03-110731-2014-06-24-153913-RWE_plyn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

Zmluva o výkone správy majetku obce 156 prípojky

2016-03-03-110821-2014-06-25-083027-Zmluva_o_v__kone_spr__vy_majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Zmluva Uprava verejného priestranstva

2016-03-03-110927-2014-07-01-145205-Zmluva___prava_verrej_priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,81 MB

Úverová zmluva č. 229243-2014

2016-03-03-111043-2014-10-14-150533-Uver_zmluva_229243.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6 MB

Úverová zmluva č. 229251-2014

2016-03-03-111129-2014-10-14-152047-__verov___zmluva___._229251.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,7 MB

Dodatok č. 2 UPSVaR

2016-03-03-111155-2014-11-26-095004-Dodatok___.2_UPSVR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,96 kB

Dohoda č. 42a/§10/2014/AC

2016-03-03-111232-2014-12-10-155042-pdf00001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Zmluva o nájme č. 12015

2016-03-03-111538-2015-03-04-144711-Beh__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Poistná zmluva dodatok č. 4k PZ 080-2023-355

2016-03-03-111302-2014-12-12-102531-Poistn___zmluva_verejn___priestranstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 943,83 kB

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra obcí a miest

2016-03-03-111336-2014-12-16-101450-Zmluva_o_pripojen___k_IS_DCOM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,01 MB

Zmluva č. EM-01/08/2013 externý manažment

2016-03-03-111502-2014-12-17-083216-Zmluva_o_poskytnut___slu__ieb_ext._mana__..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB

Zmluva o technickej pomoci

2016-03-03-111558-2015-03-27-141509-Zmluva_o_tech_pomoci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB

Zámanná zmluva

2016-03-03-111619-2015-06-30-094954-Z__menn___zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,33 kB

Zmluva o dielo

2016-03-03-111642-2015-06-30-095909-Zmluva_o_dielo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Zmluva o audite 2014

2016-03-03-111712-2015-07-20-105604-Zmluva_o_audite_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,93 kB

Zmluva o podmienkach vypracovania PD

2016-03-03-111734-2015-07-20-154012-zmluva_o_podmienkach_vypracovania_PD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 769,41 kB

Dodatok č. 2 k dohode č. 42a/§10/2014/AC

2016-03-03-111809-2015-11-26-095354-Dodatok___._2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,71 kB

Dohoda č. 15/41/012/94

2016-03-03-111908-2015-11-26-095457-Dohoda___._15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,03 kB

Zmluva o dielo

2016-03-03-111932-2015-11-26-103423-Zmluva_o_dielo_Astex.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,13 MB

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obci a miest

2016-03-03-111957-2015-12-17-154406-Zmluva_-_D__tove_centrum_obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB

Zmluva CVČ Košice

2019-02-25-105920-Zmluna_CV___Ko__ice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 799,04 kB

Zmluva CVČ Jazero

2019-02-25-105957-Zmluva_CV___Jazero.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 763,61 kB

Zmluva CVČ ZŠ Krásna

2019-02-25-110159-Zmluva_CV___Z__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,23 kB

Zverejňovanie

Obec Nižná Hutka nemá Územný plán.

Referendum

Referendum

Obecný rozhlas

Zvozový kalendár 2023

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Natur-Pack