Obec Nižná Hutka
ObecNižná Hutka

Zmluvy - Archív

Zmluvy - Archiv

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2019-08-21-133849-Zmluva_audit_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie MDaV SR 2019 zem. plán

2019-07-22-150132-Zmluva_o_poskytnut___dot__cie_MDaV_SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,69 MB

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - elektroodpad

2016-05-26-163459-2016-03-08-104111-Zmluva_o_zbere_a_zhodnoten___odpadu_-_elektroodpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,25 MB

Zmluva o buduc. zmluve Natur - Pack

2016-05-26-163446-2016-03-08-100816-zmluva_o_buduc._zmluve_Natur_-_Pack.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,93 MB

zmluva č. 4/ 2016 o poskytnutí finančnej dotácie

2016-05-26-163431-2016-03-07-153333-zmluva___._4_2016_o_poskytnut___finan__nej_dot__cie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB

Zmluva č. 22016 o poskytnutí finančnej dotácie

2016-05-26-163417-2016-03-07-153239-Zmluva___._22016_o_poskytnut___finan__nej_dot__cie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB

Kúpna zmluva 1/2016

2016-03-03-112250-2016-01-29-101232-K__pna_zmluva__2016_-_v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB

Zmluva - PRO

2016-03-03-112213-2016-02-02-094734-Zmluva_-_PRO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB

Kúpna zmluva /2015

2016-03-03-112142-2016-01-22-090444-K__pna_zmluva_Tomkov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

Dodatok č. 1 - Stabilita

2016-03-03-112016-2016-01-13-152551-stabilita.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 686,36 kB

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

2016-03-03-105451-2012-05-24-132943-Zmluva_____32-7-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko

2016-03-03-105520-2012-05-24-133013-Zmluva_M._Cup_s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 909,46 kB

Úverová zmluva

2016-03-03-105546-2012-05-24-133100-verov___zmluva_II..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB

Zmluva - ihrisko

2016-03-03-105617-2012-05-24-133210-Zmluva_ihrisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,4 MB

Úverová zmluva - multifunkčné ihrisko

2016-03-03-105636-2012-05-24-133238-verov___zmluva_I__7.11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB

Zmluva - vodovod

2016-03-03-105709-2012-05-24-133306-Zmluva_Environmentaln___F__decemb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB

Zmluva VVS

2016-03-03-105736-2012-05-24-133322-Zmluva_-_VVS_decemb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,75 kB

Zmluva GEO Slovákia, s.r.o.

2016-03-03-105802-2012-05-24-133338-Zmluva_GEO_Slovakia_2.2.12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,24 kB

Zmluva o poskytnutí podpory z EF

2016-03-03-105828-2012-05-24-133407-57_POD-73_12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,45 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie z EF

2016-03-03-105857-2012-05-24-133510-86236_08u08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,04 MB

Zmluva kamery

2016-03-03-105930-2013-06-27-090537-Zmluva_kamery.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,04 MB

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb

2016-03-03-105952-2013-06-27-090546-Zmluva_o_poskytnut___poradensk__ch_slu__ieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,6 MB

Zmluva kamery OcU

2016-03-03-110022-2013-07-18-081526-Zmluva_kamery_OcU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB

Zmluva oprava komunikácie

2016-03-03-110114-2013-07-18-081535-Eurovia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,93 MB

Úverová zmluva č. 222375-2014

2016-03-03-110301-2014-04-22-101150-UZ_DI_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,67 MB

Dohoda k blankozmenke 222367-2014

2016-03-03-110436-2014-04-22-150540-blankozmenka____2223672014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 963,96 kB

Dohoda k blankozmenke 222375-2014

2016-03-03-110518-2014-04-22-150638-blankozmenka____2223752014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 984,21 kB

Poistná zmluva ihrisko

2016-03-03-110537-2014-05-15-140154-PZ_ihrisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 744,28 kB

Kúpna zmluva VVS vodovod

2016-03-03-110610-2014-05-22-160656-KZ_VVS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB

Zmluva dodávka vody z verejného vodovodu Zmluva č. 30-000084433PO2014

2016-03-03-110655-2014-06-03-152315-Zmluva_dod__vka_vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB

Zmluva RWE plyn Zmluva RWE

2016-03-03-110731-2014-06-24-153913-RWE_plyn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

Zmluva o výkone správy majetku obce 156 prípojky

2016-03-03-110821-2014-06-25-083027-Zmluva_o_v__kone_spr__vy_majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Zmluva Uprava verejného priestranstva

2016-03-03-110927-2014-07-01-145205-Zmluva___prava_verrej_priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,81 MB

Úverová zmluva č. 229243-2014

2016-03-03-111043-2014-10-14-150533-Uver_zmluva_229243.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6 MB

Úverová zmluva č. 229251-2014

2016-03-03-111129-2014-10-14-152047-__verov___zmluva___._229251.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,7 MB

Dodatok č. 2 UPSVaR

2016-03-03-111155-2014-11-26-095004-Dodatok___.2_UPSVR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,96 kB

Dohoda č. 42a/§10/2014/AC

2016-03-03-111232-2014-12-10-155042-pdf00001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Zmluva o nájme č. 12015

2016-03-03-111538-2015-03-04-144711-Beh__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Poistná zmluva dodatok č. 4k PZ 080-2023-355

2016-03-03-111302-2014-12-12-102531-Poistn___zmluva_verejn___priestranstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 943,83 kB

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra obcí a miest

2016-03-03-111336-2014-12-16-101450-Zmluva_o_pripojen___k_IS_DCOM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,01 MB

Zmluva č. EM-01/08/2013 externý manažment

2016-03-03-111502-2014-12-17-083216-Zmluva_o_poskytnut___slu__ieb_ext._mana__..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB

Zmluva o technickej pomoci

2016-03-03-111558-2015-03-27-141509-Zmluva_o_tech_pomoci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB

Zámanná zmluva

2016-03-03-111619-2015-06-30-094954-Z__menn___zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,33 kB

Zmluva o dielo

2016-03-03-111642-2015-06-30-095909-Zmluva_o_dielo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Zmluva o audite 2014

2016-03-03-111712-2015-07-20-105604-Zmluva_o_audite_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,93 kB

Zmluva o podmienkach vypracovania PD

2016-03-03-111734-2015-07-20-154012-zmluva_o_podmienkach_vypracovania_PD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 769,41 kB

Dodatok č. 2 k dohode č. 42a/§10/2014/AC

2016-03-03-111809-2015-11-26-095354-Dodatok___._2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,71 kB

Dohoda č. 15/41/012/94

2016-03-03-111908-2015-11-26-095457-Dohoda___._15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,03 kB

Zmluva o dielo

2016-03-03-111932-2015-11-26-103423-Zmluva_o_dielo_Astex.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,13 MB

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obci a miest

2016-03-03-111957-2015-12-17-154406-Zmluva_-_D__tove_centrum_obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB

Zmluva CVČ Košice

2019-02-25-105920-Zmluna_CV___Ko__ice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 799,04 kB

Zmluva CVČ Jazero

2019-02-25-105957-Zmluva_CV___Jazero.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 763,61 kB

Zmluva CVČ ZŠ Krásna

2019-02-25-110159-Zmluva_CV___Z__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,23 kB

Zverejňovanie

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

voľby do europarlamentu 2024

Zvozový kalendár 2024

Zvozový kalendár odpadu 2024

Zvoz elektroodpadu 2024

Zvoz elektroodpadu 2024

Obecný rozhlas

Riešenie migračných výziev v obci Nižná Hutka

Projekt

Investícia do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka

Názov projektu: Investícia do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka

Natur-Pack

Natur-pack